Om CHIP
Præsentation af Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections (CHIP)
 

Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections (CHIP) er en integreret del af Rigshospitalet i København.

CHIP blev grundlagt i 1998 for at strukturere planlægningen og udførelsen af kliniske, kontrollerede forsøg, i Europa og andre steder, vedrørende terapier for infektionssygdomme generelt og for HIV i særdeleshed. Formålet var også at fortsætte arbejdet med at koordinere EuroSIDA studiet og udvikle denne indsats, for at kunne blive ved med at indsamle langtidsdata om HIV.

CHIP organiserer eller hjælper med at organisere planlægningen samt udførelsen af kliniske, kontrollerede forsøg. CHIP har implementeret standard operational procedures (SOPs), som følger de nuværende ICH-GCP retningslinier.