Hepatitis B
 
 • Indvandrere fra højrisiko områder
 • Mænd der har sex med mænd
 • Nuværende eller tidligere stofmisbrugere
 • Seksualpartnere til personer med kronisk hepatitis B infektion
 • Husstandsmedlemmer til personer med kronisk hepatitis B infektion
 • Børn født af HBV inficerede kvinder
 • Personer med Downs Syndrom, også hjemmeboende
 • Alle beboere i institutioner for udviklingshæmmede, der bor under husstandslignende forhold sammen med personer med kronisk hepatitis B infektion
 • Patienter i kronisk hæmodialyse-behandling
 • Patienter med hæmofili, som har modtaget faktorpræparater før effektiv varmebehandling (1984)
 • Patienter forud for behandling med biologiske stoffer (fx monoklonale antistoffer, TNF-alfa- og interleukin 1 blokerende behandling)
 • Patienter forud for kemoterapi
 • Patienter med vedvarende forhøjet ALAT uden kendt årsag
 • HCV-inficerede patienter
 • HIV-inficerede patienter
 • Patienter med cirrose
 • Patienter med levercancer
 
Hepatitis C
 
 • Indvandrere fra lande med særlig stor udbredelse af HCV
 • Nuværende eller tidligere stofmisbrugere
 • Patienter, der har modtaget blod og organer før indførelse af screening (1991) 
 • Hæmofilipatienter som har modtaget faktorpræparater før effektiv varmebehandling (1984) 
 • Patienter i kronisk hæmodialyse-behandling
 • Børn født af HCV inficerede kvinder
 • Sundhedspersonale udsat for stikuheld
 • Patienter med vedvarende forhøjet ALAT uden kendt årsag
 • HBV inficerede patienter
 • HIV-inficerede patienter
 • Patienter med cirrose
 • Patienter med levercancer